Διοικητικό συμβούλιο

Γιώργος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

Ειρήνη Παπαδοπούλου

Μέλος διοικητικού συμβουλίου

Γιώργος Ντάνος

Μέλος διοικητικού συμβουλίου

Μενού