Διοικητικό συμβούλιο

Γιώργος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών

Γιώργος Ντάνος

Μέλος διοικητικού συμβουλίου, μηχανολόγος μηχανικός του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Πατρών

Μενού