Triaina

Σχεδιασμός & ανάπτυξη τεχνικών έργων & υποδομών.

Η ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση την τελευταία εικοσαετία στην κατασκευή τεχνικών έργων στο Νομό Αχαΐας δραστηριοποιείται πλέον σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.Κατά το χρονικό διάστημα αυτό έχει μελετήσει και κατασκευάσει ένα σημαντικό αριθμό έργων διαφόρων κατηγοριών και έχει αποκτήσει ευρύ φάσμα εμπειριών και δεξιοτήτων. Μέσα από την επαγγελματική της παρουσία απέκτησε άριστη φήμη και κυρίαρχη πλέον θέση στο χώρο των κατασκευαστικών εταιρειών.

Το αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι η μελέτη και κατασκευή κυρίως ιδιωτικών αλλά και δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα έχει κατασκευάσει επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, καταστήματα), ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνικές & βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αθλητικά συγκροτήματα, κτήρια διακίνησης προϊόντων (logistics), ενώ έχει ταυτόχρονα επισκευάσει / ανακατασκευάσει διατηρητέα κτήρια.  

Πέρα από τις συμβατικές δραστηριότητες στον κατασκευαστικό τομέα η Τρίαινα Α.Ε. έχει εκτελέσει πλήθος εξειδικευμένων (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά έργα, δημιουργία ψυκτικών θαλάμων, εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, εφαρμογή προδιαγραφών HACCP κλπ.). Στα κτήρια αυτά έχει εφαρμόσει πρωτότυπες λύσεις και συστήματα προηγμένης τεχνολογίας (βιοκλιματικά κτήρια, εφαρμογές “Έξυπνης Κατοικίας”, εγκαταστάσεις διαχείρισης και αυτοματοποιημένης λειτουργίας συσκευών κλπ). Με δεδομένη μάλιστα την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας έχει υιοθετήσει καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά στοιχεία και φωτοσωλήνες, χρήση γεωθερμικής ενέργειας, κ.α.). 

Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια (από το 2007) εταιρεία μεταλλικών κατασκευών (ΟΚΤΩ Α.Ε.) με σκοπό το κομμάτι των μεταλλικών κατασκευών να ελέγχεται από εμάς, καθώς είναι γνωστές οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες που παρουσιάζει, και από το 2010 έχει ιδρυθεί και εταιρεία μελέτης, ανάπτυξης, κατασκευής και εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας (ΑΤΡΙΝΙΑ Α.Ε.) με σκοπό την υιοθέτηση και ανάδειξη τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και την υποστήριξη της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής δόμησης.

Η φιλοσοφία και η πρακτική της είναι να εκτελεί και να παραδίδει τα κάθε φύσης και μεγέθους έργα που αναλαμβάνει, αυστηρά εντός των συμβατικών χρόνων και προϋπολογισμών στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, εφαρμόζοντας άρτιες τεχνικές και πρωτότυπες λύσεις. Να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κάθε έργου και μάλιστα οι υπηρεσίες αυτές να είναι υψηλών προδιαγραφών και σε ανταγωνιστικά επίπεδα. 

Στην επίτευξη του στόχου αυτού συντελεί η υψηλή υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, και το έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό της, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης που εφαρμόζει. Η άριστη φήμη της εταιρείας έχει οδηγήσει σε μόνιμες συνεργασίες με γραφεία μελετών και εμπορικούς οίκους, που της δίνει τη δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της.

Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η πιστοποίηση της λειτουργίας της κατά το σύστημα ΕΝ ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας), το ΕΝ ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και το EN ISO 45001:2018 (Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία) από το διεθνή φορέα «TUV Austria Hellas». Επίσης έχει καταταχθεί ήδη στην 4η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

Η εταιρεία ιδρύθηκε και στελεχώνεται από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν με δημιουργικότητα και φαντασία κάθε νέα πρόκληση.

Επιδίωξη της είναι να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Γιώργος Παπαδόπουλος  gpap@triaina.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γιώργος Ντάνος gdanos@triaina.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ανδριάνα Κουτσούκου akouts@triaina.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Αριστέα Ριζάκου arizakoy@triaina.gr

logo ps ellada hell
Μενού