ΚΑΡΙΕΡΑ

Η τεχνική εταιρεία ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. ζητά για μόνιμη εργασία:

Α. Πολιτικό ή Τεχνολόγο μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία ως “Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου” ή “Εργοδηγός”, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, διεκπεραίωση εγγράφων). Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ηλικία ως 35 ετών, άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ (ΜS office, AutoCAD) & τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή η γνώση χρήσης τοπογραφικού οργάνου, δυνατότητα παραμονής εκτός Νομού.

Αποστολή βιογραφικών: cv.triaina@triaina.gr

Β. Αρχιτέκτονα μηχανικό ή Διακοσμήτρια. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε εκπονήσεις μελετών ιδιωτικών έργων και συμμετοχή σε μελέτες εφαρμογής, άριστη γνώση προγραμμάτων σχεδιαστικών προγραμμάτων: 2D & 3D (AutoCAD, 3DStudio Max, Photoshop). Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.

Αποστολή βιογραφικών: cv.triaina@triaina.gr

Γ. Πολιτικό μηχανικό με εμπειρία στη σύνταξη στατικών μελετών και μελετών στατικής επάρκειας, καθώς και μελετών εφαρμογής. Απαραίτητη η γνώση σε μεταλλικές κατασκευές, καθώς και στα προγράμματα NEXT / SCADA / ETABS κλπ.

Αποστολή βιογραφικών: cv.triaina@triaina.gr

Δ. Μηχανολόγο μηχανικό με εμπειρία στη μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, άριστη γνώση Η/Υ (AutoCAD – MsOffice) και γνώση των προγραμμάτων 4M.

Αποστολή βιογραφικών: cv.triaina@triaina.gr

triaina
Μενού