Εταιρική εκπαίδευση

Η εταιρεία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο θεωρεί βασικό παράγοντα για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξή της. Καλλιεργεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους συνεργάτες της και τους παρέχει το προνόμιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτισή τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρισμένους φορείς αναπτύσσει πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης των συνεργατών της με παρακολούθηση σεμιναρίων – εντός και εκτός Ελλάδας – , επισκέψεις σε πανελλήνιες εκθέσεις που αφορούν στον κλάδο, και σε χώρους εφαρμογής νέων τεχνολογιών και τεχνοτροπιών.

Σεμινάρια – Εκθέσεις

Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης, στελέχη της εταιρείας παρακολούθησαν:

 • Το πιστοποιημένο σεμινάριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με τη μελέτη κόστους – οφέλους για τη χρήση Building Information Modeling (BIM) κατά το σχεδιασμό κατασκευαστικών πληροφοριών στους δημόσιους διαγωνισμούς, την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, υπό την αιγίδα EU BIM Task Group. Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του σχεδιασμού κατασκευαστικών πληροφοριών των δημόσιων έργων με τη χρήση BIM από τη φάση της προμελέτης, ως τη φάση της παράδοσης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Επιπροσθέτως, τον Ιούλιο του 2023, οι μηχανικοί του τμήματος προγραμματισμού έργων, κατασκευών, διαχείρισης δημόσιων έργων & τεχνικής υποστήριξης πέτυχαν στις εξετάσεις των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων: Ειδικός Εγκατάστασης, Επισκευής και Συντήρησης Ανελκυστήρων και Συστημάτων Ανύψωσης Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης του Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος (σχήμα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 και τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων ΕΚΠΦΠ-EnE, έκδοση 2.6/18/01/2023).
 • BAU World’s Leading Trade Fair for Architecture, Materials, Systems | Trade Fair Center Messe München. Το Δ.Σ. και τα τμήματα μελετών, κατασκευών και προμηθειών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. επισκέφθηκαν τη διεθνή έκθεση κτηρίων, αρχιτεκτονικής και υλικών BAU στο Μόναχο τον Απρίλιο του 2023, με σκοπό την άρτια αναβάθμιση και την τεχνολογική θωράκιση των προτεινόμενων μελετών και εφαρμογών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις.
 • Δασικοί Χάρτες

Οι αρχιτέκτονες του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. συμμετείχαν στην Ημερίδα με θέμα «Δασικοί Χάρτες», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με φορείς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 • Ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων λύσεων βασισμένων στη νανοτεχνολογία για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων με βάση καινοτόμα νανοτεχνολογικά υλικά

Οι αρχιτέκτονες και μηχανολόγοι μηχανικοί της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. σε συνεργασία Τ.Ε.Ι. Πάτρας τον Ιούνιο του 2013 κατέθεσαν από κοινού πρόταση στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας για την υλοποίηση της ενέργειας “Ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων λύσεων βασισμένων στη νανοτεχνολογία για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων με βάση καινοτόμα νανοτεχνολογικά υλικά” (Θ.Π. 04.04.01.01), ως τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής νανοεπιστρώσεων στο κέλυφος νέων και παλαιών κτηρίων με βάση συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και νομοθετικό πλαίσιο.

 • Προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Οι πολιτικοί μηχανικοί του τμήματος μελετών και οι εργοδηγοί της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. συμμετείχαν στην Ημερίδα με θέμα «Προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία», που πραγματοποιήθηκε την 22η Ιουνίου 2011 στο Ρίο Πατρών, στο ξενοδοχείο Porto Rio Hotel κατά τη 2η Σύσκεψη των μελών του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για το έτος 2011 στο πλαίσιο των δράσεων του 2ου έτους της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 – 2011 για τις «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης» με φορέα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας).

 • Αρχιτεκτονική Ποιότητα, Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι αρχιτέκτονες του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. συμμετείχαν στην Ημερίδα με θέμα «Αρχιτεκτονική Ποιότητα, Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών με φορείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Profilgroup – Econ3.

 • Διαχείριση Έργων και Ms Project 2010

Οι πολιτικοί μηχανικοί του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. από τις 30.6.2010 ως τις 2.7.2010 συμμετείχαν στο τριήμερο σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Έργων και Ms Project 2010» της εταιρείας Critical Path Consulting & Training.

 • Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας

Οι πολιτικοί μηχανικοί του τμήματος μελετών, ο υπεύθυνος του τμήματος προμηθειών και οι εργοδηγοί της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. στις 29 και 30.11.2010 συμμετείχαν στο διήμερο σεμινάριο με θέμα «Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» με φορέα το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε).

 • Ενεργειακή Επίδοση Κτηρίων στην Αθήνα

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. στις 19 και 20.7.2010 συμμετείχαν στο διήμερο σεμινάριο με θέμα «Ενεργειακή Επίδοση Κτηρίων στην Αθήνα» που περιλάμβανε παρουσίαση του προγράμματος EpaCAD της Ti-Soft.

 • Εισαγωγή στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD0384, έλεγχοι – επανέλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD0384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. στις 13 και 14.3.2010 συμμετείχαν στο διήμερο σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD0384, έλεγχοι – επανέλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD0384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου».

 • Μεθοδολογία υπολογισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2010 συμμετείχαν στο σεμινάριο με θέμα «Μεθοδολογία υπολογισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης» του Προγράμματος σεμιναρίων εξοικονόμησης ενέργειας του ΤΕΕ.

 • MADE expo Milano Architettura Design Edilizia, Fiera Milano Rho 2010

Οι αρχιτέκτονες του τμήματος μελετών και ο υπεύθυνος του τμήματος προμηθειών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. το Φεβρουάριο του 2010 επισκέφθηκαν τη διεθνή έκθεση κτηρίων, αρχιτεκτονικής και υλικών με σκοπό την επιμόρφωση και αναβάθμιση των προτεινόμενων λύσεων της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. σε επίπεδο νεοεμφανιζόμενων υφών και υλικών.

 • XENIA 2009

Στελέχη του τμήματος δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου του 2009 συμμετείχαν στην 41η Έκθεση Εξοπλισμού για Ξενοδοχεία και Μονάδες Εστίασης στο Metropolitan Expo, στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με περίπτερο της εταιρείας με σκοπό την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.

 • Ενεργειακή Διαγνωστική (ENERGY AUDIT) και ο ρόλος της στην εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα.

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. στις 29 και 30.4.2009 συμμετείχαν στο διήμερο σεμινάριο με θέμα «Ενεργειακή Διαγνωστική (ENERGY AUDIT) και ο ρόλος της στην εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα» της εταιρείας Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ.

 • 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών (Ιωάννινα, 2008)

Οι πολιτικοί μηχανικοί του τμήματος μελετών της ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. από τις 2 ως τις 4.10.2008 συμμετείχαν στο τριήμερο σεμινάριο με θέμα «Μεταλλικές Κατασκευές».

 • Η Αρχιτεκτονική ως πολιτισμική Αξία και Δράση (Πάτρα Νοέμβριος 2006)

Το Νοέμβριο του 2006 η εταιρεία συμμετείχε ως χορηγός στην 5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτόνων, που διοργανώθηκε στην Πάτρα και στεγάστηκε στο πρόσφατα ανακαινισμένο από την εταιρεία διατηρητέο κτήριο (Αποθήκες Μαραγκόπουλου).

 • Αποδοτική Ενεργειακή Διαχείριση και Ασφάλεια Ευφυών Κτηρίων – Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας

Η ΤΡΙΑΙΝΑ σε συνεργασία Τ.Ε.Ι. Πάτρας, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και της εταιρείας INACCESS NETWORKS και BLUE DEV, έχει καταθέσει από κοινού πρόταση στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας για την υλοποίηση της ενέργειας “Ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών και Συστημάτων για Αποδοτική Ενεργειακή Διαχείριση και Ασφάλεια Ευφυών Κτηρίων” για τη δημιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας (Μέτρο 4.6 – Δράση 4.6.1).

 • International Forum Training & Consulting Ltd. Building Management System (B.M.S.)
 • International Forum Training & Consulting Ltd. Σεμινάριο “PanelCad” Μελέτη – αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης Σύμφωνα με το ELOT HD 384, VDE 0298.
 • Σεμινάριο Kompaktkurs για την Τεχνική EIB – KNX στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Λήψη Zertifikat (πιστοποιητικού) “KNX Partner”.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στον Τομέα Κατασκευών, (Msc of Applied Science – Industrial Safety).
 • “Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων” (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ.
 • Επιμελητήριο Αχαϊας, Ημερίδα Τεχνολογίας Πεπιεσμένου Αέρα.
 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ “Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία” Τυπολογίες και Σχεδιασμός Συστημάτων, Εφαρμογές και Νομικό Πλαίσιο στον Ελλαδικό Χώρο.
 • Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Αντλειών LOWARA (Ιταλία 2007)
 • Γεωκλιματισμός Θέρμανση Ψύξη Μέσω Γεωθερμικών Συστημάτων (Πάτρα 2007)
 • Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία (Πάτρα 2007)
 • 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος (Αλεξανδρούπολη 2006) (διοργάνωση: ΤΕΕ και Ελληνικό τμήμα σκυροδέματος)
 • 24ο ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψηφιακής Δημιουργίας IMAGINA (Μόντε Κάρλο, 2006)
 • “5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών” (Ξάνθη, 2005).
 • Σεμινάριο για το Νέο Θεσμό των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Αθήνα, 2005).
 • Σεμινάριο Συστημάτων ΗΑCCP (Αθήνα, 2005)
 • Σεμινάριο για την Οργάνωση και Λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων-Επιχειρήσεων Αποθήκευσης & Μεταφοράς Προϊόντων (logistics) (Αθήνα 2005).
Μενού