ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 3.160μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 6.915μ2).

Πρόκειται για ένα ισόγειο μεταλλικό κτήριο με όροφο γραφείων 2.750μ2 και ύψους 9μ σε οικόπεδο 9.875μ2.

Μενού