ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ALFA CASA A.E.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 8.570μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 11.610μ2 σε οικόπεδο 19 στρεμμάτων).

Μενού