ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 2.920μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 17 στρεμμάτων. Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης.

Μενού