ΚΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

20231113 125202
20231113 131131
20231025 125306

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε για την εταιρεία ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. τη μελέτη και κατασκευή κτηρίου υδατοκαλλιεργειών – συσκευαστήριο νωπών ιχθύων με διώροφο τμήμα γραφείων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 1.200μ2, και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 11,50 στρεμμάτων, στη Λωρίδα Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, χρήση υγειονομικών πανέλων για τους ψυκτικούς θαλάμους, εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης, εποξειδικά δάπεδα και επικάλυψη δαπέδων με υγειονομικό πλακάκι Buchtal.

20231113 124622
20231113 124717
Μενού