ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β. & Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή κτηρίου συνολικού εμβαδού 1.895μ2.

Πρόκειται για ισόγειο 1.000μ2 με ψυκτικούς θαλάμους, χώρους επεξεργασίας , γραφειακούς χώρους, αποδυτήρια προσωπικού, ενώ το παγοποιείο της εγκατάστασης τοποθετήθηκε σε δεύτερο επίπεδο, άνω των ψυκτικών θαλάμων, μαζί με το χώρο παγομηχανών, γραφειακούς χώρους και αποθήκες.

Το κτήριο είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαγιοκάλυψη και ψευδοροφή πανέλων πολυουρεθάνης. Τα δάπεδα όλων των χώρων φέρουν εποξειδική επεξεργασία.

Μενού