ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του συσκευαστηρίου συνολικού εμβαδού 500μ2 με διώροφο τμήμα γραφείων επιφάνειας 175μ2 και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 2.000μ2.

Το κτήριο είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαγιοκάλυψη και ψευδοροφή πανέλων πολυουρεθάνης.

Τα δάπεδα όλων των χώρων φέρουν εποξειδική επεξεργασία. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέφθηκε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

Μενού