ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (LOGISTICS) ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

MED FRIGO S.A. OPSI RAMPES
IMG 20230824 160905
pro mm6T9S8y

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε για την εταιρεία MED FRIGO Α.Ε. τη μελέτη και κατασκευή κτηρίου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) με διώροφο τμήμα γραφείων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 2.650μ2, και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 12,50 στρεμμάτων, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, χρήση υγειονομικών πανέλων για τους ψυκτικούς θαλάμους, εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης, και εποξειδικά δάπεδα.

pro xcjPvHrU
Μενού