ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΑΠΟΤΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 9.640μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 14 στρεμμάτων σε συνολική έκταση 19 στρεμμάτων).

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο μεταλλικής κατασκευής με χώρο γραφείων συνολικού εμβαδού 3.000μ2, χώρο αποθηκών 6.305μ2 και υπόγειο χώρο 335μ2.

Μενού