ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 10.010μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 24 στρεμμάτων. Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης. Το συγκεκριμένο σύστημα δόμησης παρείχε ελευθερία αισθητικών παρεμβάσεων στο κέλυφος και βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας. Τέλος, υιοθετήθηκε το σύστημα φυσικού φωτισμού με φωτοσωλήνες, ώστε να χυθεί άπλετο φυσικό φως σε χώρους αποθηκευτικούς χωρίς παράθυρα, περιορίζοντας παραδοσιακές ενεργοβόρες τεχνικές τεχνητού φωτισμού.

Μενού