ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

blauel photo
blauel esw 3

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑΟΥΕΛ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 4.605μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 23 στρεμμάτων, στον Πύργο Μεσσηνίας.
Πρόκειται για κτήριο σύνθετου φέροντα οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος και δομικού χάλυβα με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης.

blauel esw 2
blauel esw 1
Μενού