ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Οι βασικοί χώροι του κτηρίου είναι το υπόγειο και οι χώροι των γραφείων συνολικής επιφάνειας 900μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 600μ2.

Πρόκειται για σύμμεικτη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα.

Η τοποθέτηση ηλεκτρικά χειριζόμενων σκιαδίων στα παράθυρα του κτηρίου, η υιοθέτηση εσωτερικού αίθριου στον πυρήνα της κυκλοφορίας του κτηρίου (ενθάρρυνση δημιουργίας μικροκλίματος), η εξασφάλιση του φυσικού διαμπερούς αερισμού και φωτισμού των χώρων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κυττάρων στο δώμα του κτηρίου, και η δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης όλων των Η/Μ λειτουργιών του κτηρίου με σύγχρονα λογισμικά, αποτελούν βασικότατα χαρακτηριστικά διαχείρισης του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου, και προσδίδουν στο συγκεκριμένο κτήριο χαρακτηριστικά βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Μενού