ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

citrix 077
citrix_056
citrix_09
citrix_021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: CITRIX Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Ανακαίνιση σε υφιστάμενο κτήριο γραφείων στη Μαγούλα Πατρών.

Πρόκειται για μετατροπή πολλαπλών ανεξάρτητων γραφειακών χώρων σε νέα ανοιχτού τύπου γραφειακή εγκατάσταση. Συμπεριλαμβάνονται τρεις συνεδριακοί χώροι, δύο ανεξάρτητοι γραφειακοί χώροι, δύο χώροι κουζίνας προσωπικού και χώρος παιχνιδιού.

Οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καταλαμβάνουν επιφάνεια 530μ2 σε κτήριο γραφείων επιφάνειας 3.000μ2, το οποίο έχει μελετήσει και κατασκευάσει η Τρίαινα Α.Ε.

Οι κατοψικές και αισθητικές επιλογές εναλλασσόμενων χώρων εργασίας και παιχνιδιού που υποβάλλουν έντεχνα εργασιακό ήθος, και η χρήση led φωτιστικών σωμάτων σε όλη την έκταση του ορόφου αποτελούν διαχείριση του ενεργειακού αποτυπώματος του ορόφου, και προσδίδουν στο έργο χαρακτηριστικά βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

citrix_039
citrix_015
Μενού