ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 680μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 570μ2).

Πρόκειται για μικτή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλική οροφή.

Μενού