ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 3.335μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 3.470μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 4.500μ2). Οι βασικοί χώροι του κτηρίου είναι το υπόγειο, ο ισόγειος αποθηκευτικός χώρος, ο εκθεσιακός χώρος και ο χώρος των γραφείων.

Μενού