ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MOTORLAND A.E.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή. Οι βασικοί χώροι του κτηρίου είναι το υπόγειο και ισόγειος χώρος. Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 1.665μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο επιφάνειας 1.160μ2).

Μενού