ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ALFA CASA A.E.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 8.680μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 3.275μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 6.1952). Πρόκειται για σύμμεικτη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα. Οι βασικοί χώροι του κτηρίου είναι το υπόγειο, το ισόγειο και ο 1ος όροφος, που αποτελούν τον κύριο χώρο της έκθεσης.

Μενού