ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή τριώροφου κτηρίου διοίκησης με υπόγειο. Η εργολαβία περιλάμβανε οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 5.405μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε γήπεδο 24 στρεμμάτων.

Μενού