ΔΙΩΡΟΦΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή διώροφου σχολικού κτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με υπόγειο. Η εργολαβία περιλάμβανε οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 3.015μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο επιφάνειας 5 στρεμμάτων. Η υιοθέτηση βιοκλιματικών εφαρμογών όπως οι κεραμικές αεριζόμενες προσόψεις γερμανικών προδιαγραφών στο συγκεκριμένο έργο καθιστούν το σχολικό συγκρότημα πρωτοπόρο στην περιοχή όσον αφορά στην εξασφάλιση ενός επαρκούς αναπνέοντος “δέρματος” στο κέλυφος του κτηρίου. Ταυτόχρονα, με στόχο την εναρμόνιση του αντικειμένου του κτηρίου με την αισθητική άνεση των μαθητών εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα μοτίβα σχεδίων και χρωμάτων στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να δημιουργηθεί ένα ζωντανό περιβάλλον μάθησης.

Μενού