ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CBL S.A.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: CBL S.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Βιομηχανία παραγωγής χημικών πρώτων υλών για φάρμακα, συνολικής επιφάνειας 6.900μ2, αποτελούμενη από υπόγειο χώρο, διώροφο τμήμα παραγωγής και χώρο εργαστηρίων – γραφείων με περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας 11 στρεμμάτων σε οικόπεδο 22 στρεμμάτων.

Το κτήριο ολοκληρώθηκε σε διάστημα εννέα μηνών, ενώ η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του πρώτου τμήματος δυο μήνες αργότερα.

Η δεύτερη φάση του έργου περιλάμβανε την κατασκευή κτηρίων αποθηκών, εργαστηρίων και χώρων ελέγχου και συσκευασίας προϊόντων.

Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή των οικοδομικών και ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δικτύων παραγωγής της βιομηχανίας (αντιδραστήρες, φίλτρα, δεξαμενές συστήματα ψύξης και θέρμανσης).

Μενού