ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΟΚΤΩ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του έργου πραγματοποιώντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 4.717μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 14.825μ2 σε οικόπεδο 19.140μ2.

Πρόκειται για κτήριο μικτής κατασκευής, μεταλλικού σκελετού, σύμμεικτης πλάκας με πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις με πανέλα πολυουρεθάνης.

Μενού