ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΝΟΥΣΙΑ DESIGN Ε.Π.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Σε συνολική έκταση 2 στρεμμάτων αναπτύσσεται μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα συνολικής επιφάνειας 1.360μ2.

Αποτελείται από χώρους κεντρικών υπηρεσιών και έχει συνολική δυναμικότητα 50 κλινών.

Μενού