ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΣΤΩ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Σε συνολική έκταση 40 στρεμμάτων αναπτύσσεται μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα (5*) με υψηλότατο επίπεδο εγκαταστάσεων και παροχή κάθε σύγχρονης υπηρεσίας. Αποτελείται από αυτόνομες κατοικίες και χώρους κεντρικών υπηρεσιών συνολικής δυναμικότητας 150 κλινών.

Η διαμόρφωση του χώρου και η αρχιτεκτονική του κτηρίου ακολουθεί τα παραδοσιακά στοιχεία του νησιού.

Μενού