ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.

(οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 880μ2 και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο επιφάνειας 720μ2 ).

Μενού