ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

Η εργολαβία περιλάμβανε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 80μ2.

Μενού