ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την επισκευή του τριώροφου νεοκλασικού διατηρητέου ξενοδοχείου “Μητρόπολις” στην Πάτρα. Συγκεκριμένα ανέλαβε την αποκατάσταση των όψεων επιφάνειας 650μ2 στην αρχική τους μορφή, την αλλαγή και συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων, και την αντικατάσταση της στέγης επιφάνειας 190μ2.

Μενού