ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: FORTUNE Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την επισκευή και ενίσχυση του διατηρητέου ιστορικού μνημείου “Αποθηκών Μαραγκόπουλου” συνολικής επιφάνειας 1.125μ2. Η επεξεργασία των όψεων αποτελεί δείγμα εκλεκτικιστικού ρυθμού με στοιχεία art deco της μεσοπολεμικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Το κτήριο λειτούργησε ως κέντρο των επιχειρήσεων του Βασίλη Μαραγκόπουλου, έχοντας τη μορφή ενός μικρού καταστήματος το 1893 στη θέση του κτηρίου, το οποίο ανέλαβε η Τρίαινα Α.Ε. να αναδιαμορφώσει το 2005. Συγκεκριμένα η εταιρεία ανέλαβε την αποκατάσταση των όψεων στην αρχική τους μορφή, την αλλαγή των ξύλινων κουφωμάτων, την αντικατάσταση της στέγης, την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας, την επισκευή και συντήρηση των ξύλινων εσωτερικών κατασκευών, καθώς και ένα πολύ δύσκολο τεχνικό εγχείρημα, την προσθήκη υπογείου στο υπάρχον κτήριο.

Μενού