ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την επισκευή και ενίσχυση του νεοκλασικού διατηρητέου κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα συνολικής επιφάνειας 840μ2. Συγκεκριμένα ανέλαβε την αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή των όψεων, την αλλαγή των ξύλινων κουφωμάτων, την αντικατάσταση της στέγης, την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας, και την επισκευή και συντήρηση των ξύλινων εσωτερικών κατασκευών.

Μενού