ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Σε κοινοπραξία με την εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. η εργολαβία περιλάμβανε χωματουργικές εργασίες, κατασκευές τεχνικών έργων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, εργασίες σήμανσης/ασφάλειας, εργασίες ηλεκτροφωτισμού και έργα πρασίνου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.900.000€ για 3,4km.

Μενού